مبارزه فیزیکی و شیمیایی با نسل دوم آفت زنجره خرما در نخلستان های فراشبند از ابتدای شهریورماه آغاز شده است.

        کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان فراشبند: انجام مبارزه تلفیقی (IPM) علیه نسل اول آفت زنجره خرما با نصب کارت های زرد در تاج درختان نخل به دلیل چسبندگی، با جذب و شکار پوره ها و حشرات کامل، باعث کاهش تراکم این آفت و کاهش دفعات سم پاشی گردیده است.

        سهراب ریحانی اظهار داشت که در راستای مبارزه با نسل دوم این آفت با در نظر گرفتن زمان برداشت محصول از سموم شیمیایی نظیر پروتئوس و سیوانتو که دوره کارنس کم دارند توصیه شده و مبارزه شیمایی تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

        مبارزه فیزیکی با این آفت شامل: رعایت فاصله کاشت مناسب در نخلستان و حذف پاجوش و تنه جوش ها، هرس و تکریب درختان خرما و استفاده از تله های چسبنده زرد رنگ می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد