تعداد کل دستگاه تراکتور سبک و سنگین در شهرستان 433 دستگاه می باشد.
        مسئول مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی؛ با توجه به اهمیت پلاک گذاری ماشین های کشاورزی و جلوگیری از قاچاق سوخت، 165 دستگاه تراکتور شامل طرح پلاک گذاری می باشد.
        مهدی جوکار با بیان اینکه تاکنون 106 دستگاه تراکتور از طریق مدیریت جهاد کشاورزی و راهنمایی و رانندگی پلاک گذاری شده است و تعداد 20 دستگاه دیگر تا نیمه اول مرداد پلاک گذاری خواهند شد.

0

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد