رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: نخستین جلسه انتخاب هیات اجرایی تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محل سالن غدیر فرمانداری شهرستان برگزار شد.
حسین وطن دوست رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: جلسه توجیهی و انتخابات هیأت مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند با حضور نظری مدیر توسعه و بهره برداری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور، پورکاظم معاون مدیریت ترویج و آموزش سازمان جهاد کشاورزی فارس، پورزارعی فرماندار، مزارعی معاون فرماندار، رشیدی بخشدار بخش مرکزی، نماینده نظام صنفی، شوراها و بهره برداران و معتمدین روستاها و ادارات تابعه مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان وضعیت کشاورزی در شهرستان و لزوم تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را تشریح نمودند.
در ادامه پورزارعی فرماندار شهرستان ضمن برشمردن فعالیت های شاخص دولت که در شهرستان صورت گرفته در خصوص راه اندازی صندوق خواستار همکاری همه جانبه مسئولین و بهره بردارن بخش کشاورزی شهرستان فراشبند شدند.
در پایان هیأت مؤسس صندوق توسط بهره برداران تعیین و جلسه تخصصی با اعضا هیأت مؤسس برگزار و برنامه زمان بندی تأسیس صندوق تدوین گردید.

1

2

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد