رئیس اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از برگزاری جلسه آموزشی اتوماسیون واحدهای مرغداری خبر داد.    
    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، فرود مزارعی بیان داشت که این جلسه آموزشی اتوماسیون واحدهای مرغداری با حضور مرغداران، اعضاء هیأت مدیره تعاونی مرغداران، کارشناسان شبکه دامپزشکی و مسئولین پهنه های کشاورزی و با همکاری شرکت مهر سامان گستر در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد و حاضرین با مزایای اتوماسیون واحدهای مرغداری آشنا شدند.
    وی افزود: سیستم اتوماسیون سالن مرغداری گوشتی می تواند باعث افزایش مدیریت صحیح و ضریب تبدیل مرغ در سالن پرورشی، افزایش قدرت ایمنی جوجه و توان مقابله با عوامل بیماری زا و کاهش هزینه های جانبی مثل سوخت، کارگری و ... و کاهش تلفات، استرس، مصرف دارو، خطای انسانی و نهایتاً سود بیشتری عاید مرغدار نماید.

1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد