مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند اظهار داشت: در راستای اجرای مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی، با استفاده از زنبوربراکون در سطح 67/5 هکتار انجام گرفت.
        بیژن نادرپور بیان داشت که در این روش تعداد 280 هزار عدد زنبوربراکون در سطح ذکر شده در روستاهای دهرم و احمدآباد (بخش دهرم) رهاسازی گردید.
        نادرپور افزود اين عمليات گامي بلند در راستاي توليد محصول سالم مي باشد و استفاده از این زنبور در برنامه کنترل تلفیقی علاوه بر کاهش مصرف سموم و هزینه های مربوط به سم پاشی باعث تولید محصول سالم و عاری از سم نیز می گردد که خوشبختانه نتیجه عملیات مبارزه بیولوژیک رضایت بخش می باشد.
        وی خاطر نشان کرد تمام عوامل کنترل بیولوژیک بطور یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار گرفته و با توجه به بررسی های کارشناسان مدیریت حفظ نباتات نتایج مفیدی به دست آمده است.

1

2

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد