به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قراشبند به نقل از مسئول حفظ نباتات کارگاه آموزشی کنترل علف هرز جودره در مزارع فراشبند که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهندس نادرپور به عنوان مدرس در کارگاه آموزشی حضور یافتند.
        سهراب ریحانی خاطر نشان کرد که به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره برداران سایت الگویی و بررسی عملکرد سموم علفکش جلسه ای با حضورتعدادی از بهره برداران و کارشناسان حفظ نباتات شهرستان و کارشناسان کلینیک گیاهپزشکی در مدیریت جهاد کشاورزی به صورت ارائه پاورپوینت و همچنین حضور در مزرعه (F.F.S) برگزار گردید.
        وی خاطر نشان کرد: فراگیران از طرح آزمایش کاربرد مقایسه ای سموم علف کش که توسط کلینیک گیاهپزشکی تعاونی تولید اتحاد فراشبند صورت پذیرفته بازدید نمودند.
        ریحانی یادآور شد: در این آزمایش علف کش های سافیکس (پیرافیکس)، آپیروس، توتال جهت کنترل علف هرز جودره و یولاف وحشی مورد استفاده قرار گرفت.

 1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد