مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به همراه کارشناس حفظ نباتات استان مزارع گوجه فرنگی تحت پوشش طرح IPM بازدید کردند.
        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند امیری و مدیر جهاد کشاورزی فراشبند و مسئول حفظ نباتات شهرستان و مدیران پارسل مرکز جهاد کشاورزی دهرم و اعضای کلینیک گوجه ساراز از گوجه فرنگی تحت پوشش طرح IPM بازدید کردند.
         امیری بیان داشت که از نتایج مبارزه بیولوژیک (رهاسازی زنبور براکون) و غیرشیمیایی (استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد چسبنده) جهت مبارزه با کرم هلیوتیس و شب پره مینوز گوجه فرنگی ابراز رضایت نموده و خواستار گسترش سطوح مدیریت تلفیقی و انعکاس نتایج به دست آمده در سطح شهرستان و استان گردید.
        گفتنی است در سال جاری تا کنون در سطح 67/5 هکتار از مزارع گوجه فرنگی طرح IPM اجرا گردیده است.

1

2

3

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد