کارگاه آموزشی ترویجی فرهنگ حفظ اراضی کشاورزی در مرکز ترویج و خدمات دهرم با همکاری اداره ترویج مدیریت شهرستان جهت آشنایی کشاورزان بخش دهرم برگزار گردید.
        در این کارگاه کشاورزان با مباحثی نظیر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، نحوه اخذ مجوز تغییر کاربری، مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین سامانه 131 آشنا گردیدند.

        در این جلسه اقلام تبلیغی کاربردی نظیر بروشور، تراکت و لیوان منقش به آرم سامانه 131 نیز توزیع گردید.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد