در جلسه ای با حضور معاون فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مسئول دفتر محیط زیست و سلامت غذا، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، کارشناسان شبکه بهداشت، شورای شهر، شهرداری و دادگستری شهرستان فراشبند مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به بحث امنیت غذایی و هم چنین ایمنی غذا گفت: برنامه ها و الزامات قانونی و ظرفیت های لازم در جهت تولید محصول سالم تعیین گردیده است و استانداردهای لازم برای تولید محصول سالم تدوین شده است ولی به دلیل وسعت عرصه های تولید محصول، خرد بودن قطعات (پایین بودن متوسط بهره برداری)، کم سوادی و بی سوادی بیش از سه چهارم بهره برداران و عدم آگاهی عمومی اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه از مزایای تولید و مصرف محصولات سالم، هنوز استانداردهای تولید محصول سالم اجباری نشده است.
        بیژن نادرپور بیان داشت انتظار می رود در آینده نزدیک با ارائه آموزش های لازم به کشاورزان و افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها و همچنین اعمال سیاستهای تشویقی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات سالم مطابق با استانداردهای ملی و جهانی زمینه لازم برای اجباری شدن این استانداردها و پذیرش عمومی این استانداردها از جانب بهره برداران شاهد افزایش سطح تولید محصول سالم باشیم.
        محمد مهدی غیاثی مشاور رئیس سازمان و مسئول دفتر محیط زیست و سلامت غذا هم با اشاره به وضعیت مطلوب پایش محصولات کشاورزی در استان فارس گفت: در زمینه مصرف سموم از لحاظ میزان مصرف مشکلی نداریم اما باید به زمان مصرف سموم توجه کرد که متأسفانه سمپاشی با برداشت همزمان است.
        همچنین افزود: با توجه به سابقه تولید محصول سالم در شهرستان فراشبند بایستی محصولات تولیدی با برند شهرستان عرضه شود و توسط کلینیک های گیاهپزشکی می بایستی 5% محصولات کد دار گردد.

1

2

3

4

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد