جلسه ستاد گلخانه های شهرستان با حضور فرماندار، مدیران باغبانی استان، شرکت شهرک های کشاورزی فارس و سایر اعضاء با هدف بررسی موانع و مشکلات احداث و راه اندازی مجتمع گلخانه‎ای شهر نوجین فراشبند در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار گردید.

1

        در این جلسه فرماندار شهرستان پس از استماع مباحث و برنامه ها و اولویت های سازمان، ضمن بُحرانی خواندن وضعیت آب شهرستان، تسریع در برنامه ریزی و ارائه راهکارهای عملی مؤثر در جهت کاهش مصرف و ارتقای بهره‎وری آب و کاهش حذف موانع موجود در مسیر صدور گلخانه را ضروری دانست.

2

        پورزارعی بر راه اندازی مجتمع گلخانه ای نوجین تأکید ویژه نمودند و از آمادگی فرمانداری در حمایت از طرح های کشاورزی اشتغالزا و اولویت دار سازمان جهاد کشاورزی خبر دادند.
        در ادامه اعضای ستاد گلخانه از محل مجتمع گلخانه ای نوجین در بخش مرکزی بازدید نمودند.

3

4

5

6

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد