مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم از اوایل دی ماه آغاز گردیده و پیش بینی می گردد سطح مبارزه به 1300 هکتار برسد.
        نادرپور افزود به منظور ارتقای آگاهی بهره برداران در ارتبط با سموم علف کش جدید، رعایت میزان مصرف سموم و کالیبره نمودن سمپاش ها و استفاده از سمپاش های پشت تراکتوری بوم دار کارگاه آموزشی ویژه مدیران پارسل، اعضاء کلینیک های گیاهپزشکی و بهره برداران با حضور 30 نفر برگزار گردید.

1

2

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد