بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از طرح تجمیع امامزاده عبدالعزیز (ع) به همراه کارشناسان آب و خاک شهرستان و مجری طرح به منظور بررسی نواقص، مسائل و مشکلات بهره برداران و نظارت بر روند اجرای مراحل آبیاری تحت فشار.

1

2

3

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد