رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای روستایی، و مردمی نمودن اقتصاد و مشارکت زنان روستایی در برنامه های اقتصادی، طرح ایجاد صندوق های اعتبارات خرد پس از تصویب در استان را در شهرستان فراشبند آغاز نموده است.
     به نقل از وطن دوست، برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی که تا کنون در روستاهای خانیک و آویز صورت گرفته است زمینه ایجاد صندوق خرد را در این روستاها فراهم نموده است و همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد توسعه این صندوق ها در بخش دهرم نیز خواهیم بود.

1

2

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد