به گزارش روابط عمومی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در بازدید از محصولات سبزی و صیفی با اشاره به اینکه تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی است و خطر باقیمانده سموم در محصولات سبزی و صیفی جدی است، تأکید در مبارزه و کنترل آفات از روش های مبارزه بیولوژیک، غیرشیمیایی، زراعی و مکانیکی داشته و مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین راه حل مبارزه با آفات در نظر گرفته شود.

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۱۲۸۰۵

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۱۲۲۱۶

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۱۲۳۵۶

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۱۲۴۲۵

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد