بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از 3200 هکتاری نخیلات در مهرماه سال 95

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۰۹۴۲۳۶

        مدیر جهاد کشاورزی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت سیکل آفت زنجره نخیلات (تخم، پوره، حشره بالغ) نسل دوم (پائیزه) و مسائل و مشکلات
        بیژن نادرپور در راستای تولید محصول سالم و کاهش سم پاشی و کنترل آفات در باغات نخیلات به روش غیرشیمیایی (نصب کارت زرد، نوار زرد) و بکارگیری روشهای شیمیایی تلفیقی تأکید کردند.

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۰۳۶۰۸


        در این بازدید آقایان سهراب ریحانی کارشناس مسئول حفظ نباتات و حسن روستا کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند.

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۰۹۳۱۵۵

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۰۹۳۲۰۷

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۰۹۳۴۰۶

 

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۰۹۵۶۰۴

 

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۰۳۸۵۷

۲۰۱۶۱۰۰۶ ۱۰۵۲۳۷

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد