اعضاء کارگروه رفع تداخلات شهرستان فراشبند ازپلاکهای دارای تداخل علمدان و احمد آباد بمنظور رفع تداخل معاینه محل بعمل آوردند.
        به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در این بازدید که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول محترم دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی، منابع طبیعی شهرستان، اعضای شورای اسلامی روستا و تنی چند از معتمدین محلی حضور داشتند.
        کارگروه رفع تداخلات شهرستان نسبت به بررسی حدود ثبتی دو پلاک علمدان و دولت آباد در منطقه دژگاه و دو پلاک احمد آباد و دمکل در منطقه دهرم به استناد سوابق و نقشه های موجود و نظر معتمدین محلی را جهت تعیین مرز اولیه پلاکهای دارای تداخل اقدام نمودند که به علت از بین رفتن عوارض طبیعی در نقاط مرزی دو پلاک دارای تداخل مقرر شد ادارات ثبت اسناد، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی ضمن مشورت با کارشناسان استان نسبت به بررسی بیشتر سوابق و نقشه ها اقدام و نتیجه در جلسه بعدی کارگروه مطرح گردد.

۲۰۱۶۰۹۲۵ ۰۸۴۸۱۳

۲۰۱۶۰۹۲۵ ۰۹۰۵۱۳

۲۰۱۶۰۹۲۵ ۰۹۵۸۴۲

۲۰۱۶۰۹۲۵ ۰۹۵۹۰۰

۲۰۱۶۰۹۲۵ ۱۰۰۹۳۹

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد