کلاس های آموزشی ترویجی توسعه کشت کلزا با حضور نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند در روستاهای قنات باغ و خانیک و خرمایک برگزار شد.
     مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: برگزاری دوره ای کلاس های آموزشی کشت کلزا در پهنه های مختلف، سطح آگاهی و دانش کشاورزان در مبحث تناوب کشت را ارتقا می دهد.

DSC07304     در این کلاسهای آموزشی که به تلاش و پیگیری خیراله هوشیار مسئول پهنه شماره یک در روستای قنات باغ، مهدی جوکار مسئول پهنه شماره دو در روستا خانیک، سهراب ریحانی مسئول پهنه شماره چهار در مدیریت و مصطفی امیری تبار مسئول پهنه شماره پنج در روستای خرمایک برگزار شد.
     ابتدا وطندوست مسئول اداره ترویج در خصوص برگزاری کلاس مقدماتی را به استحضار کشاورزان رسانده سپس مدیر جهاد کشاورزی به تبیین سیاست های سازمانی از جمله توسعه کشت کلزا، گیاهان دارویی، توسعه گلخانه ها و تغییر الگوی کشت اعلام شده از طرف وزراتخانه پرداخته و خواستار همکاری همه جانبه کشاورزان جهت اجرای این سیاست ها شدند.

DSC07304

DSC07334
     در ادامه شاپور گودل معاون فنی مدیریت در خصوص شرایط کشت و مزیت ها و حمایت های دولت از کشت کلزا کشاورزان را آگاه نمود و در پایان جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین خاتمه یافت.

DSC07338

DSC07277

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد